De Maskermaker

Enige jaren geleden heb ik de opleiding “de maskermaker” gedaan, gebaseerd op het gelijknamige boek.
Hierin worden 6 psychologische typen (maskers) beschreven; ieder mens draagt van elk type wel kenmerken, van de één echter meer dan de andere. Je zou kunnen zeggen: elk type heeft zijn eigen onbalans, en niemand is volledig in balans; met name in stress situaties worden de extremen het duidelijkst. En soms heb je zelfs geen stress nodig om je eigen onbalans te herkennen!
Mocht je in één of meer types veel van je eigen gedrag herkennen dan zou je een opstelling kunnen doen om meer in evenwicht te komen.
Deze stukje zijn verkort door Jori Velthoven