Familie Opstellingen

Kinderen identiciferen zich met hun ouders; dat hebben hun ouders, en hun voorouders, ook gedaan, en zo kunnen er verstoringen (verstrikkingen) ontstaan die generaties geleden ontstaan zijn en een lid uit de familie in het heden zielsmatig, dus onbewust met zich meedraagt.

Hierdoor kunnen problemen ontstaan van allerlei aard : lichamelijke of psychische klachten, (ook schizofrenie en psychose), op gebied van werk, relaties, opvoeding, geld, levenshouding, ogenschijnlijk toevallige tegenslagen.

Op al deze gebieden kunnen opstellingen dus werkzaam zijn.(overigens ook bij huisdieren, en soms ook bij ogenschijnlijk ongeneeslijke aandoeningen).

Degene die een vraag inbrengt kiest uit de groep van aanwezigen een of meer “familieleden” (representanten) en door energetische overdracht ervaren die in de opstelling de gevoelens van het familielid voor wie ze staan. Hierdoor ontstaan er inzichten in negatief werkende patronen in het familie-systeem, die door de begeleider, zo mogelijk in harmonie worden gebracht. (vandaar ook de naam : systemisch werken in familie-opstellingen).

Zodra de opstelling eindigt, verdwijnen de “overgenomen” emoties onmiddellijk.

De uitwerking is vaak op korte termijn sterk voelbaar, maar soms wordt deze pas op langere termijn merkbaar. Opmerkelijk is dat daarbij vaak betrokken familie-leden die niet aanwezig waren ook verandering ondergaan.

Je kan deelnemen aan een familie-opstelling om een vraag in te brengen, maar ook omdat je zo’n ervaring wel eens van nabij wilt meemaken. Je kunt er dan voor kiezen of je als “representant” beschikbaar bent of niet. Er is dus geen verplichting tot actieve deelname.

zie verder – scroll naar beneden

film met een systemisch (familie verstrikkingen)thema: stories we tell

film en boek: disgrace (roman van Coezee), in ongenade: de oplossing van het drama is puur systemisch, niet juridisch.

http://jerphaas.nl/boeken-familieopstellingen/

(veel boeken zijn in de openbare bibliotheek verkrijgbaar)

het beste boek over trauma , systemisch benaderd, door franz ruppert, leest makkelijk, en volgens deze methode werk ik bij voorkeur :

(de oude titel “symbiose en autonomie”, er is nauwelijks verschil)

http://www.earth-matters.nl/5/7120/gezondheid/bevrijding-van-trauma-angs…

rupert sheldrake over systemic constellations (familie-opstellingen), duurt ruim 7 minuten, in het engels :

bert hellinger over conflicten, en het oplossen daarvan :

http://www.kristijn.com/?subpage=50

een negatief kritisch artikel (alleen inleiding) over opstellingswerk uit tijdschrift voor psychotherapie (2005) :

http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF03062164#page-1

interview met bert hellinger door kris en tijn touber, tijdschrift ode (2003 ?)

http://www.kristijn.com/?subpage=121

filmpje van een familieopstelling op youtube (met vele verdere verwijzingen, in diverse talen)

wikipedia : http://nl.wikipedia.org/wiki/Familieopstelling

http://www.familieopstellingen.nl/wp-content/uploads/2013/11/Handboek_fa…

De maskermaker

Psychose: artikel in Trouw